Børn med særlige behov (S1)

Instruktørerne vil i undervisningen være meget tydelige i deres kommunikation, ramme- og grænsesætning.
Undervisningsformen, øvelser m.m. vil være præget af forudsigelighed og genkendelig fra gang til gang, så dit barn kan føle sig godt tilpas samt lære og udvikle sig i trygge rammer.
 
Hvis dit barn f.eks. har et fysisk handicap, problemer indenfor ADHD, austimespektret, angst eller lignende, - vil vi gerne høre fra dig.
Det vil kun være muligt at tilmelde sit barn til svømmeundervisning på et af holdene efter at:
  • Have kontaktet til Linda Rainer telefonisk, da vi gerne vil vide mere om dit barn forud for tilmeldingen, så vi kan forsøge at lave en individuelt tilpasset svømmeundervisning til dit barn samt undersøge om vi kan undervise dit barn i en gruppe sammen med måske 2-3 andre børn med tilsvarende behov og problemer.
  • Dit barn har deltaget i en prøve-svømmetime.
I Mølholmbadet, som er et varmt vandbassin med en vandtemperatur på ca. 34 grader og en vanddybde på 130 cm. Her vil vi have mulighed for at undervise max 8-9 børn samtidig fordelt i 3 grupper med 3 undervisere. Prøvesvømmetimen er med til at klarlægge, hvorvidt dit barn passer ind i en af den allerede etablerede gruppe, så alle børnene får nogen ud af det. Holdet er tænkt til de 7-15 årlige børn.
 
I Børkop i et varmt vands bassin med en vandtemperatur på ca. 33 grader og en vanddybde på 90 cm. Her vil vi have mulighed for at undervise max. 3-4 børn samtidig. Prøvesvømmetimen er med til at klarlægge, hvorvidt dit barn passer ind i en af den allerede etablerede gruppe, så alle børnene får nogen ud af det. Holdet er tænkt til 5-8 årlige børn.
 
Instruktør: Sygeplejerske og sundhedsplejerske Linda Rainer
Linda har mange års erfaring som svømmeinstruktører - også til børn med særlige behov.
 
Holdet løbet for en periode af ½ år ad gangen.
Kontakt svømmeskolelederen (svommeskole@vejlesvommeklub.dk) eller Linda Rainer mobil: 2396 9868 for mere.
Vi glæder os til at høre fra dig.